Skip to main content

Personvernerklæring

Vi setter pris på din interesse for nettstedet vårt. Beskyttelse av personvernet ditt er svært viktig for oss. Nedenfor informerer vi deg i detalj om håndteringen av dine data.

1. Få tilgang til data og hosting

Du kan besøke nettstedet vårt uten å oppgi noen personlig informasjon. Hver gang et nettsted blir kalt opp, lagrer webserveren automatisk en såkalt serverloggfil, som inneholder for eksempel navnet på den forespurte filen, din IP-adresse, dato og klokkeslett for samtalen, datamengden overført, nettleseren din inkludert versjonsnummeret og leverandøren som ber om (tilgangsdata) og dokumenterer hentingen.

Disse tilgangsdataene evalueres utelukkende med det formål å sikre problemfri drift av nettstedet og forbedre tilbudet vårt. I samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 bokstav f GDPR tjener dette til å beskytte våre legitime interesser i en korrekt presentasjon av vårt tilbud, som dominerer i sammenheng med en interesseavveining. Alle tilgangsdata vil bli slettet senest syv dager etter slutten av besøket på nettstedet.

Tredjeparts vertstjenester

Som en del av behandlingen på våre vegne, gir en tredjepartsleverandør oss tjenestene for hosting og visning av nettstedet. Dette tjener til å beskytte våre overordnede legitime interesser i en korrekt presentasjon av vårt tilbud innenfor rammen av en interesseavveining. Alle data som samles inn som en del av bruken av denne nettsiden eller i skjemaene gitt i nettbutikken som beskrevet nedenfor, behandles på dens servere. Behandling på andre servere skjer kun innenfor rammen som er forklart her.

Denne tjenesteleverandøren er lokalisert i et land i EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

2. Datainnsamling og bruk til kontraktsbehandling og ved åpning av kundekonto

Vi samler inn personopplysninger hvis du frivillig gir oss dem som en del av bestillingen din, når du kontakter oss (for eksempel via kontaktskjemaet eller e-post) eller når du åpner en kundekonto. Obligatoriske felt er merket som sådan, siden vi i disse tilfellene trenger dataene for å behandle kontrakten eller for å behandle din kontakt eller åpning av kundekontoen, og du kan ikke fullføre bestillingen og/eller åpne en konto eller sende kontakten uten å oppgi dem. Hvilke data som samles inn kan ses fra de respektive inndataskjemaene. Vi bruker dataene du har oppgitt i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit b GDPR for å behandle kontrakten og dine henvendelser. Etter at kontrakten er fullført eller kundekontoen din er slettet, vil dataene dine bli begrenset for videre behandling og slettet etter at oppbevaringsperiodene i henhold til skatte- og handelsrett er utløpt, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine eller vi reserverer retten til å bruke dataene utover det som er tillatt ved lov og som vi informerer deg om i denne erklæringen. Sletting av kundekontoen din er mulig når som helst og kan gjøres enten ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet nedenfor eller ved å bruke en funksjon som er gitt for dette formålet i kundekontoen.

3. Datadeling

For å oppfylle kontrakten i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit b GDPR, videreformidler vi dine data til fraktselskapet som har fått i oppdrag med leveransen, i den grad dette er nødvendig for levering av de bestilte varene. Avhengig av hvilken betalingstjenesteleverandør du velger i bestillingsprosessen, videresender vi betalingsdataene som er samlet inn for dette formålet til kredittinstitusjonen som har fått i oppdrag med betalingen og, hvis aktuelt, til betalingstjenesteleverandøren som er bestilt av oss eller til den valgte betalingstjenesten. for behandling av betalinger. Noen av de utvalgte betalingstjenesteleverandørene samler også inn disse dataene selv hvis du oppretter en konto der. I dette tilfellet må du registrere deg hos betalingstjenesteleverandøren med tilgangsdataene dine under bestillingsprosessen. I denne forbindelse gjelder databeskyttelseserklæringen til den respektive betalingstjenesteleverandøren.

Når det gjelder fakturaer hvis betalingsfrist er overskredet, videreformidler vi dine personopplysninger som er samlet inn av oss, samt dine kontraktsdata, til vårt inkassobyrå for å beskytte våre interesser i samsvar med Art. 6 Paragraf 1 f DSGVO.

4. Postreklame og din rett til å protestere

I tillegg forbeholder vi oss retten til å bruke ditt for- og etternavn samt din postadresse til våre egne reklameformål, for eksempel for å sende interessante tilbud og informasjon om våre produkter i posten. Dette tjener til å ivareta våre overordnede legitime interesser i å annonsere til våre kunder i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 setning 1 lit f GDPR.

Annonseutsendelsene leveres av en tjenesteleverandør som en del av behandlingen på våre vegne, som vi videreformidler dataene dine til for dette formålet. Du kan motsette deg lagring og bruk av dataene dine til disse formålene når som helst ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet nedenfor.

5. Deltakelse i konkurranser

Når du deltar i en av våre konkurranser, lagrer vi navn, e-postadresse, adresse og eventuelt alderen din for å gjennomføre konkurransen og sende premiene. Dersom du ikke frivillig har samtykket til bruk av dataene dine til markedsføringsformål, vil dataene dine bli slettet etter avsluttet konkurranse, men senest 6 måneder etter avsluttet konkurranse. Hvis du frivillig godtar bruken til markedsføringsformål, vil vi lagre dataene dine på ubestemt tid for å sende deg reklame via e-post eller post. Du har rett til å protestere mot bruken av dataene dine til markedsføringsformål når som helst. Du har også rett til å motta informasjon om de lagrede dataene gratis når som helst, for å korrigere dem eller få dem slettet.

6. Søkefunksjon

Når du bruker søkefunksjonen på nettstedet vårt, lagres søkeordene som er lagt inn, søkeinnstillingene, tidspunktet for søket, din anonymiserte IP-adresse (forkortet med de to siste områdene, f.eks. 192.168.0.0) og antall søkeresultater som ble funnet. . Dette tjener den interne evalueringen av søkeordene og søkehistorikken for å forbedre nettstedet vårt ytterligere.

7. Tredjeparts innhold

Noen av sidene våre inneholder komponenter levert av tredjeparter. Disse leverandørene lagrer data, for eksempel IP-adresser, på deres servere, og informasjonskapsler fra disse leverandørene kan også settes på datamaskinen din. Hvis du ikke godtar dette, kan du når som helst velge bort innbygging av innhold fra disse leverandørene. Dette innholdet, for eksempel videoer, lastes bare inn når du klikker på den tilhørende databeskyttelsesinformasjonen på videoene.

8. Kontaktalternativer og dine rettigheter

Som registrert har du følgende rettigheter:

  • I henhold til Art. 15 GDPR har du rett til å be om informasjon om dine personopplysninger behandlet av oss i den grad det er spesifisert der
  • i henhold til Art. 16 GDPR, har du rett til umiddelbart å be om korrigering av feil eller fullføring av dine personopplysninger lagret av oss
  • I henhold til Art. 17 GDPR har du rett til å be om sletting av dine personopplysninger lagret av oss, med mindre videre behandling - for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon - for å oppfylle en juridisk forpliktelse - av hensyn til allmenn interesse eller - å hevde, utøve eller forsvare rettskrav er nødvendig
  • I henhold til Art. 18 GDPR har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger hvis - du bestrider nøyaktigheten av dataene - behandlingen er ulovlig, men du nekter å slette dem - vi ikke lenger trenger dataene, men du gjør for å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav eller - du har fremmet en innsigelse mot behandlingen i samsvar med Art. 21 GDPR
  • I henhold til art. 20 GDPR har du rett til å motta dine personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller til å be om overføring til en annen ansvarlig person
  • i henhold til Art. 77 DSGVO rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheten på ditt vanlige bosted eller arbeidssted eller selskapets hovedkontor.

Hvis du har spørsmål om innsamling, behandling eller bruk av dine personopplysninger, informasjon, retting, blokkering eller sletting av data og tilbakekalling av samtykke gitt eller innvendinger mot en spesifikk bruk av data, vennligst kontakt vår bedrifts databeskyttelsesansvarlige:

Vinergy GmbH Data Protection Officer Bahnhofstraße 19 D-78224 Singen (Hohentwiel) +49 (0)7731/911540 datenschutz(at)vinergy(dot)de

I tillegg til den interne databeskyttelseskontrollen fra selskapets databeskyttelsesansvarlige, gir den føderale databeskyttelsesloven kontrollorganer som hjelper deg med å håndheve rettighetene dine. Tilsynsmyndigheten i delstaten Baden-Württemberg er ansvarlig for oss:

Baden-Württembergs statskommissær for databeskyttelse og informasjonsfrihet Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart Königstraße 10a, 70173 Stuttgart Tlf.: 0711/61 55 41 – 0 Faks: 0711/611/611 – 55 post @E-post: 55 lfdi. bwl.deInternett: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

I henhold til seksjon 4g, paragraf 2 i den føderale databeskyttelsesloven, må den offentlige katalogen over prosedyrer gjøres tilgjengelig på en passende måte for enhver på forespørsel. Hvis du vil at vi skal inspisere den offentlige katalogen over prosedyrer, vennligst kontakt personvernombudet.

Rett til å protestere

I den grad vi behandler personopplysninger som forklart ovenfor for å beskytte våre legitime interesser, som råder i sammenheng med en interesseavveining, kan du protestere mot denne behandlingen med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen er for direkte markedsføringsformål, kan du utøve denne retten når som helst som beskrevet ovenfor. Hvis behandlingen er for andre formål, har du kun rett til å protestere dersom det er grunner som følger av din spesielle situasjon.

Etter at du har utøvd retten til å protestere, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for disse formålene med mindre vi kan påvise tvingende legitime behandlingsgrunnlag som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av tjener rettskrav.

Dette gjelder ikke dersom behandlingen er for direkte markedsføringsformål. Da vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger for dette formålet.