Skip to main content

Kondom erstatter p-piller som det mest brukte prevensjonsmidlet i Tyskland

Tidene forandrer seg, også når det gjelder prevensjon. Ifølge en fersk publikasjon fra 16.11.2023 fra Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA ) viser aktuelle data fra den representative gjentatte undersøkelsen om prevensjonsatferd blant voksne i Tyskland i 2023 at kondom har erstattet p-piller som det foretrukne prevensjonsmiddelet i Tyskland.

P-pillen mister popularitet

Bruken av p-piller er på vei ned. I 2023 brukte bare 38 prosent av de spurte fortsatt dette hormonelle prevensjonsmiddelet, mot 55 prosent i 2007. Den største endringen gjenspeiles i det faktum at kondom nå brukes oftere enn p-piller som prevensjon for første gang siden 2007 (53 prosent andel). Denne endringen i prevensjonsatferd er basert på en stadig mer kritisk holdning til hormonelle prevensjonsmetoder. Alle andre prevensjonsmetoder spiller bare en rolle for en liten andel av befolkningen.

Økende kritikk av hormonell prevensjon

Aksepten for hormonelle prevensjonsmetoder er synkende. 61 prosent av kvinner og menn mener at hormonell prevensjon har negative effekter på kropp og sinn. Til sammenligning var bare 48 prosent enige i denne påstanden i 2018. En generell avvisning av p-piller eller hormonell prevensjon rapporteres av 15 prosent av kvinnene som bruker prevensjon, mot bare 1 prosent for tolv år siden.

Særlig påfallende er de unge voksnes kritiske holdning til hormoner. Andelen p-pillebrukere blant 18-29-åringene har falt fra 72 til 46 prosent på tolv år. Samtidig bruker nå 18 prosent i denne aldersgruppen prevensjonsmetoder som spiral, mot 3 prosent i 2011.

Fokus på toleranse og pålitelighet

Undersøkelsen viser at for 39 prosent av de seksuelt aktive voksne er pålitelighet og for 30 prosent brukervennlighet avgjørende kriterier ved valg av prevensjonsmetode. God toleranse blir stadig viktigere for 25 prosent.

Kostnader spiller en rolle

For 19 prosent av alle kvinner og menn er prisen på et prevensjonsmiddel en viktig faktor. Særlig kvinner (30 prosent), unge (34 prosent) og personer med lav inntekt (39 prosent) bekrefter at kostnadene spiller en viktig rolle.

Godt informert takket være ulike kilder

Respondentene føler seg godt informert: 94 prosent av 18-49-åringene mener at de er "svært godt" eller "godt" informert om prevensjonsmidler. Gynekologisk rådgivning er fortsatt den viktigste informasjonskilden for kvinner, med 73 prosent. Det er interessant å merke seg at nettsteder for første gang er den hyppigst oppgitte informasjonskilden for menn. Vi i Mister Size prøver også å bidra med kondombloggen vår for å gi enda mer og bedre informasjon om prevensjon og kondomer.

Beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer

Ettersom dagens tall dessverre viser at seksuelt overførbare sykdommer er på fremmarsj, er økt bruk av kondom et godt tegn for å snu denne trenden. I motsetning til p-piller gir kondom pålitelig beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer og er derfor et lett tilgjengelig, pålitelig og billig prevensjonsmiddel uten hormoners bivirkninger.

Konklusjon

Prevensjonslandskapet i Tyskland er i endring. Den kritiske holdningen til hormonelle prevensjonsmetoder fører til at kondom erstatter p-piller som prevensjonsmiddel nummer én. Toleranse, pålitelighet og brukervennlighet står i sentrum for valget av prevensjonsmiddel. Muligheten til å innhente informasjon via Internett blir stadig viktigere. Med riktig kondom fra Mister i din individuelle kondomstørrelse blir heller ikke moroa og følelsen forsømt, slik at kondomene verken strammer for mye eller sklir av, og du kan nyte samleie uten bekymringer.

Finn kondomstørrelsen din nå

Kjøp kondomer direkte

Mister Size
Flere varer

Å ha sex for første gang: Tips og info for å gjøre det vakkert

Les nå

Hva er Pearl Index - og hvorfor kondomer er bra!

Les nå

Oppbevar kondomer riktig

Les nå