Skip to main content

Luxembourg er ledende i Europa når det gjelder prevensjon

Med en score på 94,2 % topper Luxembourg den europeiske prevensjonsrangeringen til "European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights", tett fulgt av Storbritannia, Frankrike og Belgia. Prevensjonsatlaset 2024 baserer sin rangering på en evaluering av hvert enkelt lands offentlige politikk når det gjelder tilgang til prevensjonsmidler, rådgivning om familieplanlegging og nettbasert informasjon om prevensjon.

Europa er fortsatt preget av betydelige forskjeller i prevensjonspolitikken mellom Øst- og Vest-Europa."Contraception Policy Atlas 2024" viser disse forskjellene: Mens vesteuropeiske land som Luxembourg (94,2 %), Storbritannia (94,1 %), Frankrike (93,2 %) og Belgia (91,1 %) ligger høyt når det gjelder tilgang til prevensjonsmidler og prevensjonsrådgivning, ligger østeuropeiske land som Polen (33,5 %), Ungarn (40,0 %) og Armenia (40,7 %) i den nedre enden av skalaen.

Land som Nederland (81,1 %), Sverige (77,1 %) og Tyskland (75,1 %) ligger fortsatt i den øverste tredjedelen. Østerrike (61,7 %), Sveits (58,3 %) og Italia (57,3 %) ligger for eksempel i midtsjiktet.

Luxembourgs initiativ om full kostnadsdekning for prevensjonsmidler uten aldersgrense (med unntak av kondomer) fra 1. april 2023 gjør ikke bare at landet skiller seg ut i Europa, men står også i sterk kontrast til situasjonen i Øst-Europa. I noen land er det fortsatt store utfordringer knyttet til tilgang til moderne prevensjonsmetoder, informasjon og sosial aksept for prevensjon. Særlig Polen, som ligger langt under det europeiske gjennomsnittet, understreker behovet for politiske og sosiale reformer på dette området.

Flere land i Europa dekker kostnadene

Atlaset analyserer totalt 46 land i Europa og viser at selv om 22 land delvis dekker kostnadene for visse prevensjonsmidler og 44 land tilbyr rådgivning gjennom det nasjonale helsesystemet, varierer kvaliteten og tilgjengeligheten på disse tjenestene sterkt. Mens det i Vest-Europa ofte gis refusjon av prevensjonskostnader, i hvert fall for utvalgte prevensjonsmidler og visse aldersgrupper, og tilgangen til rådgivning er utbredt, sliter de østeuropeiske landene med begrenset tilgjengelighet, høye kostnader og mangel på informasjon.

I tillegg til Luxembourg er Frankrike et annet eksempel på kostnadsdekning: Siden 2022 har kostnadene for prevensjonsmidler for kvinner opp til 25 år blitt dekket av helseforsikringen, og siden 2023 har kondomer også vært gratis tilgjengelig på apotek for franske kvinner opp til 25 år. Noe lignende finnes i Storbritannia.

Luxembourgs lederskap på dette området understreker viktigheten av politisk støtte og investeringer i seksuell og reproduktiv helse. Storhertugdømmets eksempel viser at det er mulig å gjøre fremskritt når myndighetene prioriterer og bevilger ressurser deretter.

Forskjellen mellom Øst- og Vest-Europa

Forskjellen mellom Øst- og Vest-Europa når det gjelder prevensjonspolitikk, minner oss om at det fortsatt er mye å gjøre. Det trengs fortsatt innsats for å sikre at alle i Europa har tilgang til den informasjonen og de ressursene som er nødvendige for å kunne ta informerte beslutninger om egen reproduktiv helse.

Luxembourgs pionerrolle og arbeidet til organisasjoner som Planning Familial er inspirerende eksempler på hvordan engasjement og politisk støtte kan føre til betydelige forbedringer innen seksuell og reproduktiv helse. Det er å håpe at andre land vil følge etter for å få bukt med forskjellene i prevensjonspolitikken og skape et Europa der alle har rett til frie og informerte valg når det gjelder familieplanlegging.

Beskyttelse bør også spille en rolle

I tillegg til prevensjon mener vi at beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer også bør spille en rolle. Dessverre gir mange prevensjonsmidler ikke tilstrekkelig beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer, og disse har økt igjen de siste årene. Det er flott når prevensjonsmidler er gratis tilgjengelig - men hvis kondomer ikke følger med, slik som i Luxembourg, er det dessverre ingen beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer. Det er også lite fokus på de hormonelle bivirkningene, og p-piller fremheves som det viktigste alternativet. Flere og flere tar imidlertid med rette avstand fra hormonelle bivirkninger.

Slik kan du beskytte deg mot seksuelt overførbare sykdommer

Egnede kondomer tilgjengelig i Europa

Selv om det helt sikkert fortsatt er mye å gjøre i mange land og man bør ta hensyn til beskyttelse mot sykdommer, er den gode nyheten at det har skjedd mye de siste årene, og at for eksempel våre matchende kondomer fra Mister Size nå er tilgjengelige i nesten alle europeiske land.

Til Mister Size-landoversikten

Matchende kondomer i ulike størrelser har den fordelen at de øker sikkerheten og den gode følelsen ved bruk av kondomer sammenlignet med standardkondomer. Hvis kondomet passer deg, glir det ikke av eller klemmer på penis, og du kan nyte kjærlighetslivet uten bekymringer. Kondomer er lett og billig tilgjengelig og kan for eksempel bestilles på nettet.

Finn riktig kondom nå

Mister Size
Flere varer

Finn riktig kondomstørrelse i 4 enkle trinn

Les nå

Finnes det temperaturer som er farlige for kondomer?

Les nå

Sette på kondom på riktig måte - slik gjør du det uten at det blir irriterende

Les nå